OBVESTILO: ZARADI UVEDENEGA REDNEGA POSTOPKA LIKVIDACIJE NE PONUJAMO VEČ NOVIH LEASING POSLOV
Hitri kontakt:

K LEASING d.o.o. - v likvidaciji
Ulica Vita Kraigherja 5/VI
2000 Maribor

T: +386 2 292 75 50 (tajništvo, komerciala)
T: +386 2 292 75 51 (računovodstvo)
E: leasing@kbm-leasing.si

Kakšna je razlika med leasingom in kreditom?

Glavna razlika je v zavarovanju terjatev. Pri leasingu načeloma ni treba pridobiti dodatnih poroštev oziroma zavarovanj, ker zavarovanje predstavlja predmet leasinga.


Kakšna je razlika med finančnim in operativnim leasingom?

KBM leasing d.o.o. je leasing podjetje, ki ponuja finančni in operativni leasing premičnin in nepremičnin. Večina sklenjenih poslov obsega finančni leasing, v zadnjem letu pa opažamo porast zanimanja za operativni leasing vozil.

Finančni leasing je oblika financiranja, kjer se leasingojemalec že v začetku, ob sklepanju pogodbe, odloči za lastništvo nad predmetom leasinga po poteku pogodbe. Finančni leasing pomeni dejansko financiranje nakupa predmeta in je po svoji vsebini zelo podoben nakupu na obroke oziroma kreditu, glavna značilnost pa je ta, da je predmet leasinga do končnega poplačila last leasingodajalca. Pri tej obliki financiranja amortizacijo obračunava leasingojemalec, v nasprotju z operativnim leasingom, kjer jo obračunava leasingodajalec. Leasingojemalec je tudi upravičen do poračuna DDV.

Operativni leasing je vrsta financiranja namenjen vsem, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa toliko nakup predmeta leasinga po izteku pogodbenega razmerja. Še posebno primeren je za podjetja in podjetnike, saj omogoča le uporabo točno izbranega predmeta za dogovorjeno obdobje. Predmet leasinga knjiži kot osnovno sredstvo najemodajalec, zanj obračunava amortizacijo, najemnik pa plačuje mesečne obroke, ki jih v celoti knjiži kot stroške najema. Ob izteku pogodbenega razmerja najemnik predmet najema praviloma vrne.


Ali so vozila registrirana na leasingojemalca?

Leasingojemalec registrira vozila sam na upravni enoti, prav tako vozilo tudi sam zavaruje pri zavarovalnici po svojem izboru. Vozilo je registrirano na leasing podjetje, kot uporabnik je naveden leasingojemalec.Ali mora biti vozilo kasko zavarovano?

Vozilo mora biti med celotnim trajanjem leasing kasko zavarovano z doplačilom kombinacije tatvine.


Kako se na koncu leasinga prenese lastništvo predmeta leasinga na leasingojemalca?

Po plačilu zadnjega obroka oz. odkupne opcije se lastništvo predmeta leasinga prenese na leasingojemalca. V primeru nepremičnine leasingojemalec prejme zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice na leasingojemalca, pri premičninah pa potrdilo o poplačilu vseh obveznostiin prenosu lastništva ter dovoljenje za registracijo na svoje ime (v primeru vozila).


Ali lahko leasing odplačam predčasno in ali imam pri tem kakšne ugodnosti?

Fizične osebe lahko predčasno odplačajo leasing, pri pravnih osebah se je o možnosti predčasnega odkupa možno dogovoriti ob sklenitvi pogodbe.


Ali lahko leasing odplačam predčasno?

Fizične osebe lahko predčasno odplačajo leasing, pri pravnih osebah se je o možnosti  predčasnega odkupa možno dogovoriti ob sklenitvi pogodbe.Ali moram ob podpisu pogodbe plačati celoten DDV?

Davčnim zavezancem ponujamo financiranje DDV-ja do povračila.
Še niste dobili odgovora na svoje vprašanje? Zastavite nam ga.